Dospělí - individuální výuka a malé skupinky (obchodní, obecná angličtina):
  

  • Individuální výuka a výuka v malé skupině je z mého pohledu nejúčinnější, protože díky svým možnostem Vás motivuje nejvíc. Při prvním setkání si nejdříve popovídáme o Vaší dosavadní zkušenosti s angličtinou - o Vašich úspěších a neúspěších, o Vašich důvodech pro zdokonalení se v tomto jazyce - objevíme ty podstatné a o Vašich preferovaných a méně preferovaných výukových metodách - zavrhneme ty co nefungovaly, zopakujeme a vylepšíme ty co fungovaly a vyzkoušíme několik nových.
  • Po této "analýze" již budete postupovat rychle, protože budu učit jen Vás nebo malou skupinku a budu Vás učit to, co pro Vás na základě svých zkušeností považuji za nadčasové a univerzální. Nebudeme trávit dlouhý čas nad složitými gramatickými jevy, výuka bude vedena tak, abyste si jazyk osvojili intuitivně a mohli jej tak používat přirozeně. Drobné chyby ve většině situací nejsou důležité, pohotovost a znalost univerzálních výrazů a slovíček ano. Upřednostňuji zažití jazyka „všemi smysly“  - sluch, zrak, řeč, písmo, reálné situace, hraní rolí, atd. Použití nejvhodnější metody ušité Vám přesně na míru, je klíčem k Vašemu úspěchu v angličtině. U emailového kurzu je navíc také rozvíjeno celkové pochopení jazyka, ukotvení nejdůležitějších a nejpoužívanějších pravidel se zaměřením na Vaše konkrétní potřeby.
  • V průběhu kurzu Vám navrhnu vypracování plánu pro Vaše studium jazyka, jednotlivé kroky, které byste měli podniknout pro dosažení Vašeho cíle.

Firemní výuka:

 

Výuka šitá na míru konkrétním potřebám firmy, včetně intenzity, zaměření kurzu na specifickou oblast a délky kurzu. Cena dohodou. Čerpám z mých dlouhodobých zkušeností s působením na různých pozicích v mezinárodních firmách.

Emailová individuální výuka:

Emailová výuka je plnohodnotnou výukou v podobě na míru šitých zadání, která jsou Vám zasílána emailem v rámci daného časového období. Tato zadání mají podobu textu, videa, audia, doplňovacího cvičení či písemného zadání. Váš výstup odešlete emailem v dohodnutém formátu (většinou písemně jako přílohu či v těle emailu). Z mého pohledu jde o výbornou metodu v podobě individuálních konzultací, která je navíc velmi časově efektivní.

Dospělí - skupinový kurz:

Výuka šitá na míru dané skupince. Po analýze potřeb se zaměříme na oblasti, na nichž jsme se ve skupince shodli. Tyto oblasti budeme pilovat a prohlubovat. Vhodné pro ty, kteří při učení upřednostňují práci ve skupině.

Dospělí - intenzivní skupinový kurz:

Intenzivní kurzy mají vysokou efektivitu. Z mého pohledu jde o jeden z nejúčinnějších postupů. Vhodné zejména pro ty, kteří se potřebují rychle zdokonalit, napříkald při hledání zaměstnání, pracovním postupu, změně pracovního místa nebo služební cestě do zahraničí či dovolené.
_______________________________________________________________________________________
Osobní plán studia:

Provádím vypracování osobního plánu pro studium angličtiny dle světové metodologie. Na základě určení Vaší stávající úrovně jazyka a osobnostního profilu jsou popsány konkrétně nejvhodnější metody učení vhodné právě pro Vás. Plán vyústí v časovou osu s popisem kroků pro příští 1-3 roky. Cílovým bodem je Váš úspěšný posun na vyšší úrovně jazykové znalosti. Plán lze využít i univerzálně pro další cizí jazyky a učení vpodstatě jakékoli oblasti.

_______________________________________________________________________________________
Předškoláci - skupinové kurzy/kurzy v MŠ:

Kurz je vždy vytvářen na míru podle věku dětí a individuálních vlastností dětí. Využívám maňásky, pomůcky pro názorné pochopení slovíček a obratů, anglické stolní hry pro děti, pohybové aktivity, dětská anglická videa, učebnice pro děti a zkušenost:-)

 

Školáci - skupinové kurzy/doučování/individuální/emailový kurz:

Kurz je veden zábavnou motivační formou se zapojením videí, her, písniček, apod. Děti jsou motivovány k aktivnímu zapojení do výuky tak, aby se co nejvíce procvičilli v mluvené angličtině. Doučování dle konkrétní probírané látky ve škole nebo Vašich specifických požadavků (např. zvětšení slovní zásoby, zlepšení v gramatice, příprava na přijímací zkoušky, maturitu), vždy přihlížím k indiviuálním vlastnostem a zájmům. Kurzy začínají v průběhu září a končí v průbehu června. U emailového kurzu je rozvíjeno zejména trvalé uchopení jazykových struktur v rámci současných konkrétních potřeb školáka.

Sourozenci:

Individuální či skupinové (sourozenci z různých rodin) sourozenecké kurzy. Do kurzu mohou chodit sourozenci spolu. Lekce jsou šity na míru konkrétním úrovním a potřebám sourozenců. Považuji za skvělou motivační metodu. Vaše děti se budou vzájemně motivovat a zároveň budou trávit čas spolu a ještě aktivně!
_______________________________________________________________________________________
Rodinná angličtina:

Inovativní metoda, která může být příjemným zpestřením pro Vaši rodinu. Učí se spolu celá rodina (jedna či více rodin, např. známí nebo se seznámíte až v kurzu:-), na úrovni jednotlivých členů nezáleží. Lekce jsou šity přesně na míru potřebám jednotlivých členů tak, aby se každý zapojil a rozvinul svoji konkrétní úroveň. Tato metoda výborně rozvíjí komunikaci a spolupráci v rámci rodiny, prohlubuje rodinnou pohodu a dokonce zvyšuje imunitu.
_______________________________________________________________________________________
Online výuka - Skype/Microsoft/Google:

Velmi často jsou kurzy nebo některé z Vašich již objednaných lekcí realizovány online prostřednictvím Skype/Microsoft/Google. Jedná se o plnohodnotnou formu výuky, lze hovořit, psát i sdílet soubory. Tuto formu studia využívá většina studentů je s ní spokojena, protože je velmi flexibilní. Je to pohodlné v případě, že se nacházíte mimo Prahu, v zahraničí, nebo z různých důvodů nemůžete přijít do učebny.

 

 Spolu to stoprocentně zvládneme!