Kurzy angličtiny pro děti s tradicí a bez učebnic v Praze od září 2021

 • Skypem či osobně, věk: od 1. třídy, přes první a druhý stupeň ZŠ do konce SŠ (dále se prosím podívejte na Kurzy pro dospělé)
 • Český lektor ve spolupráci s milým native speakerem
 • Učebna: Praha 10 - Kolovraty
 • Učebna Kolovraty, termíny: Kolovraty (ul. Lolkova): pondělí až pátek po škole, dopoledne či večer (čas dle dohody).
 • Kurzy jsou vždy přizpůsobeny potřebám dětí/mladých lidí, jejich zájmům a úrovni znalostí.
 • V kurzech (kromě příprav na zkoušky) se nevyužívá učebnice, ale moderní a multimediální materiály, proto nebudete mít žádné náklay navíc.
 • Začátek kurzů: v týdnu od 20.9.2021
 • Konec kurzů: v pátek, 17.6.2022

Seznam kurzů:

 • Konverzační angličtina: kurz je zaměřený na schopnost konverzace na běžná témata, ale i témata odbornější, jde nám o výuku pohotové reakce v rámci konverzace, výuka frází a slovní zásoby vedoucí ke zvládnutí rozhovoru či projevu. Výuka je doplněna gramatickými znalostmi a poslechovými dovednostmi.
 • Obecná angličtina: kurz je všeobecně zaměřený na konverzační dovednosti, gramatické znalosti, porozumění různým typům poslechových materiálů, zvládnutí základních písemných forem (dopis, inzerát, krátká esej, apod.) čtení textů.
 • Angličtina v tématech: kurzem se prolínají různorodá témata, která si daná skupinka zvolí, dané téma je vždy podrobně analyzováno, je rozšířena slovní zásoba a motivována konverzace na dané téma. Cílem je rozšíření slovní zásoby v Aj, konverzační dovednosti a získání znalostí z různých oborů.
 • YouTube angličtina: cílem kurzu je poslech a rozbor zajímavých videí z YouTube z různých pro děti přínosných oblastí, tyto oblasti si děti pod vedením lektora mohou vybrat, porozumění z poslechu, rozbor gramatiky, slovní zásoba, nové výrazy v Aj.
 • Písničky v angličtině: cílem kurzu je seznámení se s různými žánry hudby v angličtině, poslech a překlad textů písní. Počítá se s velkým podílem návrhů písniček ze strany studentů. Cílem je rozšíření slovní zásoby, seznámení se s novými výrazy a zvládnutí základních pravidel pro překlad z angličtiny do češtiny (a při zájmu i z češtiny do angličtiny).
 • Příprava na Young Learners English Test (YLE), 9-12 let: cílem kurzu je příprava na zkoušku YLE, která dodá Vašemu dítěti sebevědomí a zároveň zvýší jeho úroveň v angličtině, a to ve všech testovaných oblastech: konverzace, porozumění textu, gramatika, poslech a porozumění.
 • Příprava na First Cambridge Certificate (FCE) pro školy: cílem kurzu je příprava a zvládnutí zkoušky First (na úrovni FCE), zkouška nejen dodá Vašemu dítěti sebevědomí, ale také již není nutné po jejím absolvování účastnit se jiné zkoušky, neboť je plně postačující pro budoucí pracovní výkon a zároveň otevírá dveře na mnohé další vzdělávací instituce (SŠ, VŠ). Cílem je zvýšení úrovně v angličtině, a to ve všech testovaných oblastech: konverzace, porozumění textu, gramatika, poslech a porozumění. Lze se začít připravovat již od 10 let, zkoušku je vhodné absolvovat např. ve 14ti letech, běžně je absolvována kolem 15-16 let.
 • Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a klasické SŠ: cílem kurzu je bezproblémové zvládnutí přijímací zkoušky, účastník se zdokonalí ve všech testovaných oblastech.
 • Příprava na maturitu: cílem kurzu je bezproblémové zvládnutí maturitní zkoušky, účastník se zdokonalí ve všech testovaných oblastech: konverzace, porozumění textu, gramatika, poslech a porozumění.
 • Příprava na přijímací zkoušky na VŠ: cílem kurzu je bezproblémové zvládnutí přijímací zkoušky na vybranou vysokou školu, účastník se zdokonalí ve všech požadovaných oblastech.
 • Příprava na zkoušky FCE, CAE, TOEFL (prosím klikněte na Kurzy pro dospělé)
 • Kombinovaný kurz z témat viz výše (vyberte)
 • Individuální kurz

_______________________________________________________________________________________

Přihláška do kurzů:

Pro přihlášení do vybraného kurzu mě prosím kontaktujte, nejlépe emailem, na telefonu jsem Vám ráda k dispozici pokud právě neučím. Prosím uveďte jméno účastníka, věk, vybraný kurz, časové možnosti, učebnu a zda máte zájem o on-line výuku (Skype, Microsoft teams, Google). Ozvu se Vám zpět co nejdříve se všemi informacemi, obvykle do 24 hodin.

Těšíme se na Vás:-)
________________________________________________________________________________________

Covid-19:

Zdraví Vás a Vašich dětí je pro mě prioritou. V rámci všech kurzů jsou proto dodržována aktuálně platná hygienická opatření. Do osobně navštěvovaných kurzů nejsou akceptovány klienti, kteří odmítají testování. Děkuji Vám za pochopení.

________________________________________________________________________________________

Spolu to stoprocentně zvládneme!