Nové kurzy pro děti v Praze se zkušeností a tradicí, Praha - Kolovraty, od září 2019:

Kurzy v učebně Praha 2, Žitná 1578/52 naleznete níže.

Vždy v pondělí nebo/a v pátek po škole.
Kurzy jsou vždy přizpůsobeny potřebám dětí, jejich zájmům a úrovni znalostí.

  • Základy ekonomie pro děti, skupiny od 9-17 let s Aj

Mikro a makroekonomie pro děti, jak hospodařit s penězi a jak je ukládat, korporace a podnikání, slovíčka a fráze v Aj z této oblasti.

  • Základy psychologie pro děti, skupiny od 9-17 let s Aj

Obecná psychologie pro děti, psychologie osobnosti a vztahů, vývojová psychologie, psych. životního prostředí, slovíčka a fráze v Aj z této oblasti

  • Komunikační dovednosti pro děti, od 9-17 let s Aj

Typy komunikačních strategií, komunikace v rodině a s kamarády, vyjednávání, asertivita, písemná kom. (textovky, emaily, seminárky), slovíčka a fráze v Aj

  • YouTube videa v angličtině, na různá témata, od 9-17 let s Aj

Poslech a rozbor zajímavých videí z YouTube z různých pro děti přínosných oblastí, porozumění z poslechu, rozbor gramatiky, slovní zásoba, běžné výrazy v Aj.


Lze se hlásit i do již úspěšně probíhajících kurzů: Angličtina v tématech, Obecná angličtina, Konverzační angličtina viz níže.

Kdy: Pondělí či pátek odpoledne po škole (dle časových možností dětí)

Místo kurzu: Lolkova ul. Praha – Kolovraty, skupiny již od 1. třídy

Cíl: rozšíření slovní zásoby v Aj a získání znalostí z daných oborů.

Kontakt: zdena.kocmichova@seznam.cz  Tel. 602 226 477 

  • Plus již úspěšně probíhající kurzy angličtiny v centru Prahy v těsné blízkosti stanice I.P.Pavlova a Muzeum (Žitná ulice), viz níže
_______________________________________________________________________________________

Nové kurzy pro dospělé v Praze - Kolovratech, od září 2019:

Každé druhé pondělí večer. Lze se přihlásit průběžně.
Kurzy jsou vždy přizpůsobeny Vašim potřebám a úrovni znalostí.

  • Psychologie v osobním i profesním životě (v Aj či Čj)
  • Komunikační dovednosti v osobním i profesním životě (v Aj či Čj)
  • Konverzační angličtina pro každodenní použití
______________________________________________________________________________________

OPĚT: Angličtina v tématech, 11-14 let: od září 2019
pondělky (13:00/14:00, 15:00, 16:00), pátky (13:00/14:00, 15:00)
Místo konání: Praha 10 - Kolovraty
, český lektor a native speaker

Program kurzu: konverzační témata spojená s běžnými zálibami, ale také s různými vědními obory (psychlogie, příroda, zvířata, medicína a zdravý životní styl, vesmír, sport, moderní technologie a počítačové hry, literatura, ekonomie, historie, atd.). Vždy s přihlédnutím k zájmům a potřebám konkrétních žáčků.

Cíl kurzu: rozšíření slovní zásoby v angličtině na dané téma a zároveň získání znalostí z těchto oborů, brainstorming, sdílení, analýza a vyvozování závěrů.

___________________________________________________________________________________________________

Kurzy angličtiny pro děti na školní rok 2019/2020, od září 2019

Angličtina v tématech, Obecná angličtina, Konverzační angličtina

Praha 2, Žitná 1578/52 (v těsné blízkosti stanice I.P.Pavlova a/nebo Muzeum) nebo Praha 10 - Kolovraty

český lektor a native speaker

Místo konání:

  • Praha 10 - Kolovraty - krásná a příjemná lokalita s výbornou dostupností MHD i autem, např. vlakem 22 minut z Hlavního nádraží. Vlak jezdí každých 20-30 minut.


Předškoláci: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

2.-3. třída: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

3.-4. třída: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

4.-5. třída: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

5.-6. třída: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

11.-13. let: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

13.-15. let: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

15.-17. let: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

17.-19. let, příprava k maturitě: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

Příprava na Young Learners English Test (YLE), 9-12 let: pondělí nebo pátek po škole (čas dle dohody)

Ceny kurzů naleznete v ceníku.

Den, hodina a náplň jednotlivých kurzů může být bez potíží upravena dle Vašeho požadavku. Děti mohou být po domluvě s rodiči přeřazeny do jiného kurzu dle jejich pokročilejší jazykové úrovně.
_____________________________________________________________________________________________________

Místo konání:

  • Praha 2, Žitná 1578/52 - v těsné blízkosti stanice I.P.Pavlova a Muzeum, skvělá dostupnost ze všech linek metra i tramvají

6 - 7 let: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

2.-3. třída: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

4.-5. třída: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

11.-13. let: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

13.-15. let: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

15.-17. let: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

17.-19. let, příprava k maturitě: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

Příprava na Young Learners English Test (YLE), 9-12 let: úterý, středa, čtvrtek po škole (čas dle dohody)

Ceny kurzů naleznete v ceníku.

Den, hodina a náplň jednotlivých kurzů může být bez potíží upravena dle Vašeho požadavku. Děti mohou být po domluvě s rodiči přeřazeny do jiného kurzu dle jejich pokročilejší jazykové úrovně.

________________________________________________________________________________________

Přihláška do kurzů: Pro přihlášení do vybraného kurzu mě prosím kontaktujte, nejlépe emailem, na telefonu jsem Vám ráda k dispozici pokud právě neučím. Prosím uveďte den a čas, který Vám vyhovuje a Vámi preferované místo konání. Ozvu se Vám zpět nejpozději do 24 hodin.

Těšíme se na Vás:-)
________________________________________________________________________________________

Spolu to stoprocentně zvládneme!